Prisoversigt

Prisoversigt

 

Rejseafbestilling kr. 600
Sygemelding kr. 500
 Mulighedserklæring kr. 650
Kørekortsattest kr. 500 (incl. moms)
Medicinattest kr. 500
Handicapskilt kr. 500 (incl. moms)
Ansøgning til medicintilskud kr. 300
Journaludskrift pr. side (max 200 kr.) kr. 10
Øvrige attester pr. løbende ½ time kr. 900 (incl. moms)
Udeblivelsesgebyr kr. 250

Private attester/journaludskift afhentes personligt